0403 URBAN SCORES

GASTDOCENT WORKSHIP ‘URBAN SCORES’

ONTWERP : 2004
UITVOERING : 2005
LOCATIE : Academie van Bouwkunst, Amsterdam
UITVOERDER : ds-vdb

WORKSHIP ‘URBAN SCORES’, samen met Per Haupt aan de Academie van Bouwkunst, Amsterdam.
Hoe stedenbouw en stedenbouwkundige regels (meer) stedenbouwkundige composities zouden kunnen zijn, met nadruk op het formele. Uitgangspunt zijn de data van D.O.S. (De Onaangepaste Stad, Luc Deleu en T.O.P. office)
Het doel van de studio was formele composities te schrijven (tekeningen, maquettes, ?) voor 1 miljoen inwoners. Het aangereikte materiaal bestond uit spreadsheets en een ‘vlag’, een eerste grafische representatie van de (onaangepaste) voorzieningen en woonoppervlakten.
Het was een zoektocht naar hoe vorm en masterplannen kunnen worden gegenereerd door cijfers.
Het was een zoektocht naar hoe getallen bewerkt kunnen worden om vorm te creëren.
Het had te doen met lineariteit, concentriciteit en clusters.
De studenten hebben gedurende een week in kleine groepjes samengewerkt. Elk groepje is vanuit een zelf vooropgestelde invalshoek aan de slag gegaan met het aangereikte materiaal.