0502 PENNE – FRAIHI

VERBOUWING 3-GEVELWONING

ONTWERP : 2005
STATUS : uitgevoerd 2007 – 2008
LOCATIE : Kalfort
UITVOERDER : Lievens bvba / haegeman & zn / alfa aluminium

Specifiek aan deze naoorlogse, gespiegelde dubbelwoning zijn de bijhorende ‘stallingen voor klein vee’, dewelke ook nog bestaan bij de buren.
Een glazen pui en een luifel zonder kolommen maakt deze ruimte opnieuw bruikbaar, prononceert en verbindt ze met de rest van de woning én met de tuin. Door deze relatief kleine ontstaat een wisselend in te vullen extra ruimte (atelier, bureau, speelruimte,…) zonder het specifieke karakter van de woning noch deze van het geheel van de twee woningen aan te tasten.