0804 VANHOUTTE – VERBEECK

VERBOUWING RIJWONING

ONTWERP : 2009
STATUS : in voorontwerp
LOCATIE : Mechelen
UITVOERDER : /

Gevraagd is de renovatie van een klassieke rijwoning met ommuurd stadstuintje en sanering van de achterbouw.
Het toen door de stad Mechelen net ontwikkelde binnengebied van het bouwblok met een semi-publieke buitenruimte grenzend aan het tuintje opende nieuwe perspectieven: door een achterpoortje naar het binnengebied en het toegankelijk maken van de bestaande kelder via een helling, ontstaat een veel vlottere ontsluiting van de woning en wordt de inkomhal aan de straatzijde ontlast van fietsen.